+Google
Facebook
چهارمین سالگرد تولد تفلیس.کام

بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘http://frontnews.ge/en/news/96517-Registration-of-right-hand-drive-cars-in-Georgia-is-going-to-be-prohibited-since-January2017’

اعلام تاریخ جدید توقف شماره گذاری خودروهای راست فرمان در گرجستان

اعلام تاریخ جدید توقف شماره گذاری خودروهای راست فرمان در گرجستان

به گزارش تفلیس.کام، ‘ شالوا خوتسیشویلی ‘، معاون وزیر کشور، تاریخ جدید توقف شماره گذاری خودروهای راست فرمان در گرجستان را، اول ژانویه 2017 میلادی اعلام کرد.

معاون وزیر کشور، با تاکید بر اینکه، در تعیین تاریخ جدید، با اتحادیه وارد کنندگان اتومبیل توافق شده است، افزود: با دیگر گروه های اجتماعی و اقتصادی که با اجرای این قانون، وضع جاری آنها تحت تاثیر قرار می گیرد نیز در حال مذاکره ایم و رضایت آنها را جلب خواهیم کرد. ادامه ی نوشته