+Google
Facebook
چهارمین سالگرد تولد تفلیس.کام

بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘http://irna.ir/fa/News/81181524/____/_________’

دیدار سفیر گرجستان در ایران با استاندار اصفهان

استاندار اصفهان (راست) و سفیر گرجستان در ایران (چپ)

‘رسول زرگرپور’ استاندار استان اصفهان، در دیدار با ‘یوسب چاخواشویلی’ سفیر گرجستان در ایران، با اشاره به سکونت شماری از مردم کشور گرجستان در شهرستان ‘فریدونشهر’ گفت، فرماندار این شهرستان برای اولین بار، یک گرجی است.

استاندار اصفهان، با استقبال از حضور تور گردانهای گرجستان در اصفهان گفت، مدیریت استان آمادگی دارد تا با دعوت از تورگردانهای گرجستان به استان اصفهان، در راستای تبادل گردشگر گام های اساسی بردارد. ادامه ی نوشته