+Google
Facebook
چهارمین سالگرد تولد تفلیس.کام

بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘http://www.trt.net.tr/persian/—/2014/10/21/—98727’

روزهای فرهنگ ترک در تفلیس

روزهای فرهنگ ترک در تفلیس

‘روزهای فرهنگ ترک’، با هدف آشنایی هر چه بیشتر گرجی ها با فرهنگ و تاریخ ‘ترکیه’، با نمایشی از لباس های دوره عثمانی و برنامه های فرهنگی متنوع، در شهر ‘تفلیس’، پایتخت گرجستان آغاز شد.

در مراسم افتتاحیه این رویداد فرهنگی، لباس های دوره عثمانی، با طرحی نو و مدرن، در ‘مرکز فرهنگ ترک’ انستیتوی ‘یونس امره’ به نمایش گذاشته شد. ادامه ی نوشته