+Google
Facebook
چهارمین سالگرد تولد تفلیس.کام

بایگانی

بایگانی ۳۰ شهریور ۱۳۹۱

رشد تولید ناخالص ملی

۳۰ شهریور ۱۳۹۱ بدون دیدگاه    اقتصادی, خبر

بر اساس آخرین گزارش ارائه شده توسط اداره ملی آمار گرجستان، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۸٫۲ درصد بوده است؛ همچنین در ادامه این گزارش، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی برای نیمه اول سال ۲۰۱۲ معادل ۷٫۵ درصد اعلام شده است.

در بالا ساختار تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۲ نشان داده شده است.