+Google
Facebook
چهارمین سالگرد تولد تفلیس.کام

بایگانی

بایگانی 17 اسفند 1391

بازگشت استالین به گرجستان

ژوزف استالین

در شصتمین سالروز مرگ ژوزف استالین، رهبر شوروی، هنوز در گرجستان، زادگاهش، بر سر میراث او بحث و اختلاف وجود دارد.
استالین نظم و انضباط آهنین و وحشت از حکومت را در کشور حکمفرما کرد تا “دشمنان خلق” را ریشه‌کن کند و حکومتی کمونیستی بنا بگذارد، و در این فرآیند میلیون‌ها نفر جان خود را از دست دادند.
اما در زادگاهش، یعنی شهر کوچک گوری، شورای شهر اخیرا تصمیم گرفته که مجسمه عظیمی از استالین را دوباره نصب کند. دولت طرفدار غرب میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور گرجستان، حدود سه سال پیش این مجسمه را پایین آورده بود. ادامه ی نوشته