+Google
Facebook
چهارمین سالگرد تولد تفلیس.کام

بایگانی

بایگانی ۱۷ تیر ۱۳۹۲

بانک مرکزی گرجستان پیش بینی خود از میزان رشد اقتصادی را کاهش داد

۱۷ تیر ۱۳۹۲ بدون دیدگاه    اقتصادی, خبر

بانک مرکزی گرجستان پیش بینی خود از میزان رشد اقتصادی را کاهش داد

بانک مرکزی گرجستان پیش بینی خود از میزان رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۳ را از ۶ درصد به ۴ درصد کاهش داد. بانک مرکزی، میزان اعتماد عمومی به بخش کسب و کار و بهره وری پروژه های سرمایه گذاری اعلام شده توسط دولت را در کاهش یا افزایش نرخ رشد اقتصادی موثر اعلام کرده است.

بانک مرکزی، کاهش ضریب اطمینان مصرف کننده، تضعیف بخش مالی و از بین رفتن فضای مساعد کسب و کار را از عوامل اصلی کاهش نرخ رشد اعلام و سهم بالایی را برای بخش صنعت و کشاورزی در رشد ۴ درصدی اقتصاد گرجستان در سال ۲۰۱۳ در نظر گرفته است.

منبع: رادیو تجارت