+Google
Facebook
چهارمین سالگرد تولد تفلیس.کام

بایگانی

بایگانی 10 مهر 1392

نخست وزیر: قیمت سوخت در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت

10 مهر 1392 دیدگاه ها مسدود است    اقتصادی, خبر, گردشگری

کاهش قیمت سوخت در گرجستان در آینده نزدیک

‘بیدزینا ایوانیشویلی’ نخست وزیر گرجستان، در دیدار با نمایندگان رسانه های گروهی، از کاهش قیمت سوخت در آینده نزدیک خبر داد. آقای ایوانیشویلی با تاکید بر اینکه قصد پیشبینی قیمت سوخت را ندارد گفت مذاکرات نمایندگان دولت در جمهوری آذربایجان نوید دهنده این کاهش نرخ است.

نخست وزیر گرجستان افزود، البته این گفته من مطلقا به این مفهوم نیست که قیمت سوخت نصف خواهد شد، اما کاهش نرخ مواد سوختی محسوس خواهد بود.

منبع: رادیو تجارت