+Google
Facebook
چهارمین سالگرد تولد تفلیس.کام

بایگانی

بایگانی 17 تیر 1393

تکذیب توقف صدور ویزای مرزی گرجستان

پاسپورت چِک و صدور ویزای فرودگاه تفلیس

‘گیورگی کویریکاشویلی’ وزیر اقتصاد و توسعه پایدار، با تکذیب توقف صدور ویزای مرزی گفت، صدور ویزا برای گردشگران، در کلیه مرزهای هوایی، زمینی و دریایی انجام می شود و این روند تحت هیچ شرایطی متوقف نخواهد شد، چرا که تاثیر مستقیمی بر توسعه صنعت گردشگری گرجستان دارد.

آقای کویریکاشویلی افزود، البته قوانین مهاجرت در گرجستان مانند هر کشور در حال توسعه و متمدن دیگری در حال اصلاح است و این مسئله ممکن است تغییراتی را در فرایند صدور ویزا ایجاد کند که به مفهوم توقف صدور ویزا برای گردشگران در مبادی ورودی کشور نخواهد بود. ادامه ی نوشته