+Google
Facebook
چهارمین سالگرد تولد تفلیس.کام

بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘http://frontnews.ge/en/news/94282-Large-scale-project-New-Tiflis-has-been-launched-by-the-Tbilisi-City-Hall’

تولد تفلیس جدید

تولد تفلیس جدید

به گزارش تفلیس.کام، شورای شهر تفلیس، امروز، با حضور شهردار و نخست وزیر گرجستان، اجرای پروژه ‘ تفلیس جدید ‘، که بر اساس آن، بسیاری از نقاط شهر بازسازی می شوند را، آغاز کرد.

در فاز اول پروژه ‘ تفلیس جدید ‘، پل خشک و مناطق اطراف آن، خیابان آقماشنبلی، میدان گودیاشویلی و همچنین گوینیس آگمارتی (خیابان شراب)، بازسازی خواهد شد. ادامه ی نوشته