+Google
Facebook
چهارمین سالگرد تولد تفلیس.کام

بایگانی

بایگانی 7 مهر 1393

ارتکاب مجدد جرم توسط 879 زندانی آزاد شده بر اساس قانون عفو عمومی گرجستان در سال 2012

7 مهر 1393 دیدگاه ها مسدود است    اجتماعی, حوادث, خبر, سیاسی

ارتکاب مجدد جرم توسط 879 زندانی آزاد شده بر اساس قانون عفو عمومی در سال 2012

به گزارش تلویزیون ‘ماسترو’، 879 زندانی، که بر اساس قانون عفو عمومی مصوب پارلمان در سال 2012 به پیشنهاد دولت حاکم از حزب ‘رویای گرجی’ و در زمان نخست وزیری ‘بیدزینا ایوانیشویلی‘ تحت عنوان ‘زندانی سیاسی’ آزاد شده بودند، طی دو سال گذشته، مجددا مرتکب جرم شده اند و هم اکنون در زندان به سر می برند.

‘میخائیل ساکاشویلی’، رئیس جمهور وقت گرجستان که از امضای قانون مذکور خودداری کرده بود، بارها نسبت به عواقب تصویب و اجرای چنین قانونی هشدار داد؛ اما پارلمان، بدون توجه به نظر رئیس جمهور، قانون عفو عمومی را تصویب و با امضای ‘داویت اوسوپاشویلی’، رئیس پارلمان، جهت اجرا ابلاغ کرد. ادامه ی نوشته