+Google
Facebook
چهارمین سالگرد تولد تفلیس.کام

بایگانی

بایگانی 10 مهر 1393

نام گذاری یک میدان در ‘برلین’ به نام ‘تفلیس’

10 مهر 1393 دیدگاه ها مسدود است    خبر, فرهنگی, گردشگری

شهردار تفلیس (چپ) و شهردار برلین (راست)

‘داویت نارمانیا’ شهردار تفلیس که برای یک دیدار رسمی با ‘کلاوس وورایت‘ شهردار ‘برلین‘ به آلمان سفر کرده است، از توافق برای نام گذاری یکی از میادین این شهر به نام ‘تفلیس’ خبر داد.

آقای نارمانیا، هدف از سفر خود به برلین را بهره گیری از تجربیات شهرداری این شهر در زمینه های برنامه ریزی شهری، توسعه زیر ساخت ها، حمل و نقل عمومی، مدیریت مواد زائد و همچنین بهره وری انرژی اعلام کرده است. ادامه ی نوشته