+Google
Facebook
چهارمین سالگرد تولد تفلیس.کام

بایگانی

بایگانی 29 مهر 1393

روزهای فرهنگ ترک در تفلیس

روزهای فرهنگ ترک در تفلیس

‘روزهای فرهنگ ترک’، با هدف آشنایی هر چه بیشتر گرجی ها با فرهنگ و تاریخ ‘ترکیه’، با نمایشی از لباس های دوره عثمانی و برنامه های فرهنگی متنوع، در شهر ‘تفلیس’، پایتخت گرجستان آغاز شد.

در مراسم افتتاحیه این رویداد فرهنگی، لباس های دوره عثمانی، با طرحی نو و مدرن، در ‘مرکز فرهنگ ترک’ انستیتوی ‘یونس امره’ به نمایش گذاشته شد. ادامه ی نوشته