+Google
Facebook
چهارمین سالگرد تولد تفلیس.کام

بایگانی

بایگانی 24 فروردین 1394

انتقاد رهبر مسیحیان گرجستان از گسترش قمار در کشور

ایلیای دوم، رهبر مسیحیان ارتدکس گرجستان

به گزارش تفلیس.کام، ‘ ایلیای دوم ‘، رهبر مسیحیان ارتدکس گرجستان، در پیام خود به مناسبت ‘ عید پاک ‘، با توجه به گسترش ‘ قمار ‘ در کشور، نسبت به وضعیت کنونی هشدار داد.

ایلیای دوم در پیام خود آورده است: من می خواهم به یکی از خطرناک ترین مشکلات که قمار است اشاره کنم. قمار ممکن است به تامین بخشی از بودجه دولت کمک کند، اما در اساس منفی و در بسیاری از کشورهای جهان نیز ممنوع است. ادامه ی نوشته