+Google
Facebook
چهارمین سالگرد تولد تفلیس.کام

بایگانی

بایگانی 28 فروردین 1394

10 درصد از مردم گرجستان در فقر زندگی می کنند

28 فروردین 1394 دیدگاه ها مسدود است    اجتماعی, اقتصادی, خبر, گردشگری

10 درصد از مردم گرجستان در فقر زندگی می کنند

به گزارش تفلیس.کام، بر اساس آمارهای رسمی، 10 درصد از مردم گرجستان در فقر زندگی می کنند و مجموع درآمد ماهیانه هر یک از آنها، از 150 لاری (2.25 لاری = 1 دلار آمریکا) تجاوز نمی کند.

کارشناسان اجتماعی و اقتصادی در گرجستان معتقدند که اطلاعات واقعی با آمارهای رسمی متفاوت هستند و جمعیت فقیر گرجستان بیش 430000 نفر است. ادامه ی نوشته