+Google
Facebook
چهارمین سالگرد تولد تفلیس.کام

بایگانی

بایگانی 19 بهمن 1394

تماس تلفنی نخست وزیر گرجستان و رییس جمهور ایران / استقبال از برقراری مجدد قرارداد لغو ویزا میان دو کشور

تماس تلفنی نخست وزیر گرجستان و رییس جمهور ایران / استقبال از برقراری مجدد قرارداد لغو ویزا میان دو کشور

به گزارش تفلیس.کام، عصر امروز، ‘ گیورگی کویریکاشویلی ‘، نخست وزیر گرجستان، طی یک تماس تلفنی، با ‘ حسن روحانی ‘، رییس جمهور ایران، گفتگو کرد.

در این تماس تلفنی، رییس جمهور ایران، با اشاره به ظرفیت های فراوانی که برای همکاری دو کشور وجود دارد، اجرایی و عملیاتی شدن توافقات کمیسیون مشترک اقتصادی، از جمله لغو ویزا میان دوکشور را، موجب ارتقاء سطح همکاری های مشترک دانست. ادامه ی نوشته