+Google
Facebook
چهارمین سالگرد تولد تفلیس.کام

بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘http://www.heritage.org/research/reports/2015/12/2016-index-of-economic-freedom-yet-more-evidence-of-free-trades-benefits’

گرجستان، در جایگاه سوم شاخص آزادی تجارت و اقتصاد در جهان

25 دی 1394 36 دیدگاه    اقتصادی, خبر

گرجستان، در جایگاه سوم شاخص آزادی تجارت و اقتصاد در جهان

به گزارش تفلیس.کام، گرجستان، در آخرین رتبه بندی ‘ بنیاد هریتیج ‘ در سال 2016 از شاخص ‘ آزادی تجارت و اقتصاد ‘، در میان 178 کشور جهان، در جایگاه سوم قرار گرفت.

در رتبه بندی سال گذشته بنیاد هریتیج، گرجستان، به لحاظ شاخص آزادی تجارت و اقتصاد، در میان 178 کشور جهان، در جایگاه 22 قرار داشت و بهبود این جایگاه در گزارش امسال، نشان از عزم دولت، به منظور ایجاد شرایط لازم، برای تحقق یک اقتصاد باز و آزاد، دارد. ادامه ی نوشته