+Google
Facebook
چهارمین سالگرد تولد تفلیس.کام

بایگانی

بایگانی 23 اسفند 1393

استقبال هواپیمایی ملی گرجستان از برقراری مجدد پرواز به ایران

استقبال هواپیمایی ملی گرجستان از برقراری مجدد پرواز به ایران

به گزارش تفلیس.کام، مدیر عامل هواپیمایی ملی گرجستان، ‘ ایرزینا ‘، ضمن استقبال از طرح های جدید دولت برای توسعه صنعت هوانوردی  کشور، اعلام کرد، در صورتی که وعده های وزیر اقتصاد در رابطه با پروازهای ‘ چارتر ‘ محقق شود، می توانیم مجددا، به ایران، عراق و کویت پرواز برقرار کنیم.

‘ گیورگی کویریکاشویلی ‘، وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان، اعلام کرده که دولت، برای حمایت از شرکت های هواپیمایی داخلی، برنامه هایی، از جمله ‘ پرداخت یارانه ‘ به پرواز های چارتر را، در دستور کار خود دارد. ادامه ی نوشته