+Google
Facebook
چهارمین سالگرد تولد تفلیس.کام

بایگانی

بایگانی 29 تیر 1394

نصب رایگان کنتور آب در گرجستان

نصب رایگان کنتور آب در گرجستان

به گزارش تفلیس.کام، ‘ کمیته ملی تنظیم مقررات توزیع آب و انرژی گرجستان ‘، طی مصوبه ای، هزینه نصب کنتور آب برای مشترکین را رایگان و این هزینه را بر عهده توزیع کنندگان آب آشامیدنی اعلام کرد.

مصوبه جدید ‘ کمیته ملی تنظیم مقررات توزیع آب و انرژی گرجستان ‘، شامل حال مشترکینی خواهد شد که قطر انشعاب آنها، حداکثر 15 میلیمتر باشد. ادامه ی نوشته