+Google
Facebook
چهارمین سالگرد تولد تفلیس.کام

بایگانی

بایگانی 31 تیر 1395

ایجاد امکان دسترسی به اینترنت پر سرعت در 2000 شهر و روستای گرجستان

ایجاد امکان دسترسی به اینترنت پر سرعت در 2000 شهر و روستای گرجستان

به گزارش تفلیس.کام، دولت گرجستان، امروز، طرح ‘ توسعه زیرساخت های دسترسی به اینترنت پر سرعت در کشور ‘ را، تصویب کرد.

بر اساس این طرح، امکان دسترسی به اینترنت پر سرعت، در 2000 شهر و روستای گرجستان فراهم می شود و بیش از 90 درصد جمعیت کشور، به اینترنت دسترسی خواهند داشت. ادامه ی نوشته