+Google
Facebook
چهارمین سالگرد تولد تفلیس.کام

بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘http://frontnews.ge/en/news/70876-Georgia-ranked-69-out-in-180-countries-in–2015-World-Press-freedom-Index’

وضعیت رو به بهبود آزادی رسانه ها در گرجستان

وضعیت رو به بهبود آزادی رسانه ها در گرجستان

به گزارش تفلیس.کام، ‘ سازمان گزارشگران بدون مرز ‘، که هر سال با انتشار گزارشی، وضعیت آزادی رسانه ها در کشورهای مختلف جهان را بررسی و آنها را بر این اساس رتبه بندی می کند، در گزارش امسال خود، گرجستان را از میان 180 کشور، در جایگاه شصت و نهم قرار داده است.

در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، وضعیت آزادی رسانه ها در گرجستان، برای سومین سال متوالی رو به بهبود اعلام و گفته شده که اگر این روند ادامه یابد، به زودی شاهد بازگشت به دوران درخشان بعد از ‘ انقلاب گل رز ‘ و قبل از ‘ جنگ 2008 با روسیه ‘ خواهیم بود. ادامه ی نوشته